Styly aikido - Aikido Wiki Czech Republic

Styly aikido

Proč je v aikidu tolik stylů?

Příčin je hned několik:

- O-sensei v průběhu let své umění přetvářel, zdokonaloval
- žáci strávili pod vedením O-senseie vždy jen určitou dobu
- O-sensei učil podle své momentální inspirace, nikdy nikoho neopravoval a své techniky nikdy nevysvětloval (odhlédnouc od instrukcí typu projevte ducha božské kami a zakryjte průzor protivníkovy mysli)
- O-sensei v poválečné době vyučoval spíše zřídka (většinou učili jeho žáci)
- vzhledem na svůj pokročilý věk a špatný zdravotní stav O-sensei v pozdějších letech nevedl trénink tak intensivně, jako tomu bylo v letech meziválečních
- v poválečních letech kladl větší důraz na filosofické principy, z kterých aikido vyvěrá
- O-senseiovi žáci měli různe fyzické dispozice i schopnost vnímat, byli rozdílně zaměřený a každý si tudíž odnesl něco jiného a také kladl později důraz na jiné aspekty aikida
- názorové neshody o dalším vývoji aikida mezi žáky

Seznam nejvýznamnějších současných proudů v abecedním pořadí:

Aikikai
Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai
Ki Aikido
Tomiki Aikido/Shodokan Aikido
Yoseikan
Yoshinkan

Staré školy

Staré školy vycházejí z učení O-senseie v meziválečných letech, kdy byl O-sensei na vrcholu svých sil. Mají proto také blíže k Dajto-rju aiki-jujutsu než pozdejší styly.

Yoseikan

Yoseikan (1931)

(místo rozvíjení pravdy)

- vytvořil Minoru Mochizuki, mistr několika bojových umění
- aikido obohatil o prvky karate, džuda a jiných bojových umění (jujutsu, kobudo, iaido, kendo atd.) a dále je tak přetvořil v složitý systém, který nyní jmenuje Yoseikan Budo
- jeho sportovní podoba zahrnuje také zápasy se zbraní, beze zbraně a v kata
- v ČR se nevyučuje, no navazuje naň aikibudo H. Floqueta

Zakladatel: Minoru Mochizuki, jeden z nejstarších žáků O-Senseie
Vedení: Hiroo Mochizuki
Centrum: Yoseikan Honbu dojo v Tokyu

Odkazy:
http://www.yoseikanbudo.com/
http://www.yoseikan-aix.fr/
http://www.yoseikan-budo.org/
SR: http://www.yoseikan.czweb.org/
ČR: http://www.aikibudo.cz/
Příklad: http://www.youtube.com/watch?v=36igXLTOYV0

Yoshinkan (1955)

(dům kultivace ducha) Yoshinkan

- tvrdý styl, který cvičí také tokijská policie
- vychází z tréninkových metod meziválečných let (tzv. pekelné dojo)
Důraz se klade na přesné opakování technik, které jsou založeny na šesti základních pohybech (tyto se cvičí také samostatně jako katy). Trénink je často vyčerpávající a zaměřuje se i na posilování kondice.

Zakladatel: Gozo Shioda, jeden z nejstarších žáků O-Senseie
Vedení: Yasuhisa Shioda
Centrum: Yoshinkan Honbu dojo v Tokyu

Odkazy:
http://www.yoshinkan.net/indexE.html
http://www.aikidoyoshokai.org/
ČR: http://www.yoshinkan-aikido.cz/index.php?lang=cs&vmenu=3
http://www.shikon.cz/
Příklad: http://www.youtube.com/watch?v=0pgiV7_Pr_E

Moderní školy

Moderní školy vycházejí z O-senseiova učení a filosofie poválečných let. Některé z nich ještě stále vedou přímí žáci O-senseie (i přes pokročilý věk). Jejich rozdílné zaměření, vnímavost, schopnosti i fyzické předpoklady způsobují, že proudy, které tvoří, jsou velmi rozmanité, ačkoliv všechny více či méně navazují na O-senseiovo aikido.

Tradiční školy

Tradiční školy jsou blízké stylu, který vedou potomkové Ueshiby, tj. aikikai. Zahrnují však opravdu rozmanité proudy, mezi kterými je spousta rozdílů.

Aikikai

Aikikai (Zaidan Hojin Aikikai = Aikikai Foundation = Nadace Aiki)

- hlavní a nejrozšířenější styl aikido
- spadá do něj mnoho organizací vedených různými učiteli, kteří rozvinuli své osobité styly
Proto jde spíše o „deštník“ zastřešující širokou paletu aikido stylů a tréninkových metod s mnoha technickými rozdíly.
- tradiční škola založená na více filosofickém přístupu O-Senseie v poválečných létech

Zakladatel: Kisshomaru Ueshiba, syn O-senseie
Vedení: Moriteru Ueshiba, vnuk O-Senseie (Aikikai vedou potomci O-Senseie)
Centrum: Aikikai honbu dojo v Tokyu

Odkazy:
http://www.aikikai.or.jp/
http://www.aikido-international.org/
ČR: http://www.cfai.cz/index.php
http://www.aikikai.cz/
http://www.hvezdicka.cz/ba/index.php
SR: http://www.sspa.sk/
http://aikidosaa.sk/
Příklad: http://www.youtube.com/watch?v=eIT1bXluiwo


Iwama Style Aikido

Iwama aikido - vychází z toho, co O-sensei učil v Iwamě (50-ta léta 20. st.)
- klade stejný důraz na cvičení se zbraněmi a bez nich
- je více systematický a technicky pestřejší
- je součástí aikikai, no zároveň je dostatečně odlišný na to, aby mohlo být považováno za samostatní styl

Zakladatel: Morihiro Saito, žák, který strávil s O-senseiem nejvíce let (23)
Vedení: Hiroshi Isoyama
Centrum: Iwama dojo (Ibaraki dojo, Ibaraki Shibu dojo)
Odkazy: http://www13.big.or.jp/~aikikai/index.html

Iwama-rju

- dnes již zaniklá neformální síť lidí, kteří dostali mistrovský stupeň od Morihira Saita
Saito totiž často raději uděloval vlastní stupně Iwama rju než oficiální hodnosti Aikikai.
Příklad: http://www.youtube.com/watch?v=P9eA0wRQD0Q

Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai (2004)

(též Dento Iwama Ryu)

- odnož Iwama Style Aikido/Aikikai
- po neshodách s vedením Aikikai jej založil H. Saito (v té době byl na čele Iwama Style Aikido)

Zakladatel: Hitohiro Saito, syn Morihiro Saita
Vedení: Hitohiro Saito, syn Morihiro Saita
Centrum: Tanrenkan

Odkazy: http://www.iwamaaikido.com/english/
ČR: http://www.iwama-aikido.cz/index.php
SR: http://www.wa.sk/

Aikido Schools of Ueshiba (1970)

- velká americká organizace, která se r. 1988 stala součástí Aikikai
- klade důraz na cvičení se zbraněmi

Zakladatel: Mitsugi Saotome
Odkazy: http://www.asu.org/

Nippon kan (1978)

- nezávislá organizace udržující úzké styky s Iwama aikido a Aikikai

Zakladatel: Gaku Homma
Odkazy: http://www.nippon-kan.org/index2.html


KI školy

Tyto školy kladou důraz na využití konceptu ki (životní energie). Navazují na Koichi Toheie, který se r. 1974 rozešel s aikikai, aby mohl dále rozvíjet metodiku výuky jednoty mysli a těla. Koichi Tohei byl po mnoho let hlavním instruktorem aikikai, a jako jediný z žáků zakladatele aikido získal oficiálně nejvyšší mistrovský stupeň, 10. dan, přímo od mistra Morihei Ueshiby.

Shinshin Toitsu Aikido/Ki Aikido/Ki no Kenkyukai (1974)

Ki aikido (aikido v jednotě mysli a těla)

- zaměřuje se především na rozvoj jednoty mysli a těla („ki“) a její využití v denním životě, včetně upevnění zdraví
- trénink zahrnuje sérii dechových cvičení, cvičení na rozvoj „ki“, uvolnění a stability a jemných a plynulých technik aikido, včetně cvičení se zbraněmi
- některé školy organizují hodnocené demonstrace či soutěže, kde se hodnotí soustředěnost mysli, rovnováha, rytmus, elegance a dynamika pohybu podle předem daných kritérií a při provádění předem určených technik aikido

Zakladatel: Koichi Tohei, 10. Dan aikido
Vedení: Shinichi Tohei, syn Koichi Toheie
Centrum: Shinshin Toitsu Aikidokai - Ki Society H.Q., Sohonbu, Tochigi, Japonsko
Odkazy:
http://www.ki-society.com/english/
http://unofficial.ki-society.org/
http://www.koichitohei.com/
ČR: Shinshin Toitsu Aikido Praha / Prague Ki Society
http://www.compoundev.com/kiaikido/index.htm
Příklad: http://www.youtube.com/watch?v=1Kcql70T6B8

Shin Budo Kai (1988)

- odnož ki-aikido s vlastním pojetím aikida a srozumitelným obsahem zahrnujícím trénink „ki“, aikido techniky a množství různých umění boje s bokkenem a jo

Zakladatel: Shizuo Imaizumi
Vedení: Shizuo Imaizumi
Centrum: Shin-Budo Kai Hombu Dojo v New Yorku
Odkazy: http://www.aasbk.com/index.php

Kokikai (1986)

(škola zářící ki)

- odnož ki-aikido, která se zaměřuje na dosáhnutí maximální účinností technik při minimální námaze
- základ tvoří 4 přincipy
- Maruyama své umění neustále rozvíjí a tudíž neexistuje předepsaný způsob převedení jednotlivých technik

Zakladatel: Shuji Maruyama
Vedení: Shuji Maruyama
Centrum: Kokikai Dojo
Odkazy: http://www.kokikai.org/

Seidokan Aikido (1981)

- odnož ki-aikido, která klade rovnocenný důraz na cvičení principů i technik
- je charakteristický malými pohyby

Zakladatel: Roderick Kobayashi
Vedení: Stewart Chan
Centrum: Aikido Institute of America v Los Angeles
Odkazy: http://www.seidokan.org/
Příklad: http://www.youtube.com/watch?v=UxgIry_PyeU

Ki Federation

- má vlastní metodu vyučování, která může být nejaponským studentům blížší a srozumitelnejší Zakladatel: Kenneth Williams
Centrum: Ki Federation of Great Britain v Marku
Odkazy: http://www.seidokan.org/

Kinomichi

Kinomichi (1979)

- pomalý, zdravotní a taneční variant aikido
- cvičí se při hudbě
- neudělují se technické stupně, studenti a učitelé se liší jenom titulem

Zakladatel: Masamichi Noro
Vedení: Masamichi Noro
Centrum: Korindo Dojo

Odkazy:
http://www.kiia.net/fr/kinomichi.php
http://www.kinomichi.com/
http://www.aikido.com.fr/
Příklad: http://www.youtube.com/watch?v=xmp1jqcSy3gSportovní styly

Vycházejí ze systému Kendži Tomiki, vysokoškolského profesora, který zavedl do aikida soutěže po vzoru Jigora Kana (zakladatele juda), aby mohl vyučovat aikido na Waseda University. Věřil také, že soutežení zostří cvičení, které už nebylo prověřováno reálným bojem. To však vedlo k roztržce s O-senseiem, který byl pevně přesvědčen, že v aikidu není pro soutěže místo. Některé školy se vzdali pření a věnují se budo jako sportu.

Shodokan Aikido

(též Tomiki Aikido, Tomiki rju, Sport Aikido)
Shodokan Aikido

- Tomiki nechtěl, aby jeho jméno označovalo nový styl a trval na názvu Shodokan aikido, nicméně některé školy tento termín neakceptují
- cvičí se v katách, soutěží se v boji beze zbraně a s tanto

Zakladatel: Kendži Tomiki
Vedení: Tetsuro Nariyama
Centrum: Shodokan honbu dojo v Ósace

Odkazy:
http://www.aikido-kyokai.com/en/index.html
http://homepage2.nifty.com/shodokan/en/index.html
http://tomiki-aikido.wikispaces.com/
ČR: http://www.bu-do.estranky.cz/
Příklad: http://www.youtube.com/watch?v=rqRZ4y0SMDw

Fugakukai (1982)

- nesoutěžní nezávislá větev Zakladatel: Karl Geis
Vedení: Karl Geis
Centrum: Fugakukai International Aikido Association v Houstnu
Odkazy: http://www.karlgeis.com/

Jiyushinkai (1984)

- nezávislá větev Fugakukai, která své umění chápe jako aikibudo

Zakladatel: Chuck Clark
Vedení: Chuck Clark
Centrum: ve Washingtnu
Odkazy: http://www.jiyushinkai.org


Další stylyDalší umění používajíci termín aikido

Tyto umění nenavazují na učení O-senseie a používají termín aikido z historických důvodů. Tvrdí, že tento termín nie je výlučnou doménou stylů odvozených z umění Morihei Ueshiby.

Korindo Aikido

Korindo Aikido (1938)

- moderní japonské umění vycházející z jujutsu, tradičních umění boje se zbraněmi a meziválečného aikida
- je založeno na katách (sólo i ve dvojicích) holýma rukama i se zbraněmi (bokken, jo, bo, tanto, naginata atd.)

Zakladatel: Minoru Hirai
Odkazy: http://www.shirokan.com/english/aikido.htm

Nihon Goshin Aikido (Self Defense Aikido)

(japonský způsob sebeobrany v souladu s energií útoku)

Nihon Goshin Aikido - komplexní sebeobranný systém vycházející z daitó rju aikijujutsu, judo, karate, kobudo a dalších bojových umění

Zakladatel: Shodo Morita
Odkazy:
http://www.nihongoshin.com/
http://www.aikidoinc.com/home.asp

Real Aikido

- srbské bojové umění, které vychází z aikida, juda a jujutsu s Vračarevićovými úpravami
- zahrnuje i obranu proti zbraním jako nožík nebo pistole
Real Aikido - techniky jsou zjednodušený, aby se je lidé snadno naučili v kursech sebeobrany
- má stejný systém žákovských a mistrovských stupňů jako aikido
- není uznáváno téměř žádnou aikido organizací na světe

Zakladatel: Ljubomir Vračarević
Vedení: Ljubomir Vračarević
Centrum: United States Center of Real Aikido
Odkazy: http://www.uscra.info/
Příklad: http://www.youtube.com/watch?v=h__CdPeJoXo


Styly podobné aikidu

Shin’ei Taido

Shin’ei Taido

- umění, které stejně jako aikido vychází Dajto-rju jujutsu Sokaku Takedy
- aikido je dlouhodobě ovlivňovalo
- pod názvem shinwa taido je r. 1956 založil Noriaki Inoue, synovec a student O-senseie v meziválečných letech (jistý čas se dokonce předpokládalo, že po smrti O-senseie nastoupí na jeho místo jako nový doshu)
Do té doby je vyučoval pod názvem aikibudo.
- dnes se cvičí jen v několika dojo v Japonsku a USA.

Zakladatel: Noriaki Inoue, synovec a jeden z nejstarších žáků O-Senseie
Centrum: Shin’ei Taido Dojo v Tokyu

Odkazy: http://www.shinwa-taido.org/
Příklad: http://www.youtube.com/watch?v=xdaetZf53ks


ZdrojeArena Kickbox Brno
Osobní nástroje